Mindfulness

Mindfulness er et buddhistisk begreb,
- men en evne vi alle ejer

Af mindfulness terapeut Christin Illeborg

Mindfulness er et begreb der kan føres tilbage til Pali 1, hvor ordrerne Sati og Sampajana i kombination betyder: bevidst opmærksomhed, omtanke, dømmekraft - at kunne skelne, og tilbageholdelse - gennem fastholdelse.

I hverdags sprog kan det oversættes til: At huske at være opmærksom på hvad der sker i ens umiddelbare oplevelse gennem omtanke og sund fornuft.

Mindfulness er ganske vist et buddhistisk begreb, men det er også en evne og en kapacitet vi alle ejer, uafhængigt af religiøse, åndelige eller kulturelle overbevisninger. Mindfulness er en opmærksomhed og bevidsthed, der er orienteret mod nuet, og som giver os erfaringsmæssige oplevelser.

Den mest velkendte definition på mindfulness i vesten kommer fra Dr. Jon Kabat Zinn 2 : At være opmærksom på en bestemt måde: med vilje, i nuet, og uden at dømme.

 

Dr. Jon Kabat Zinn

 

Mindfulness opøves gennem meditation.

Meditationerne kan være liggende, siddende, gående og i bevægelse 3. Gennem meditationer øves opmærksomheden i at være modtagelig og forblive i en åben tilstand, således at den kan være rettet mod de i øjeblikket oplevede fornemmelser, tanker, følelser og erindringer.

At leve med mindfulness, er en mulighed for at vågne op, fra et liv levet på ”autopilot” - et liv baseret på vanemæssige reaktioner.

I denne opvågning bliver man mere engageret, lydhør, modtagelig og nærværende, over for sig selv og andre, og får derfor lettere ved, at vælge passende beslutninger og handlinger.

Den indsigt og klarhed kan føre en ind i et mere balanceret liv, i den retning man ønsker, det skal forme sig.

Mange har taget den daglige meditation til sig, som en mulighed for at samle et ufokuseret/uroligt sind og opøve en mere rolig opmærksomhed. De fleste praktiserer efter en Cd eller gennem enkle vejledninger fra en trænet lærer.

Mange fortæller at de allerede efter kort træning oplever mere ro, balance, koncentration, glæde, stabilitet, klarhed i deres liv.

Der foreligger meget forskning af forskellige mindfulness programmer 4, som viser både psykiske, fysiske, adfærdsmæssige, sociale og ikke mindst livskvalitetsmæssig forandringer.

I dag bliver mindfulness baserede kurser brugt til, og i forbindelse med, behandling af ex. depression, stress, angst, smerte, spiseforstyrrelser, koncentrations besvær, kræft, selvværds udvikling og ikke mindst for ”bare” at højne livskvaliteten, uanset hvad vi måtte have af udfordringer i et ganske almindeligt liv.

Christin Illeborg er mindfulnes terapeut og yogalærer.

Tilbyder yogahold, mindfulnestræning og individuel terapi. Uddannet Dynamisk yogalærer hos Godfrey Devereaux. Uddannet i at undervise i Mindfulness-baseret kognitiv terapi af lærere fra University of Oxford, heri blandt Mark Williams og Antonia Sumbundu. Har fulgt undervisninger fra Mingyurur Rimpoche, Christina Feldmann, John Peacok og Ferris Urbanowski.

Egen meditations praksis gennem 12 år 
Se Christins hjemmeside