LilleYogahus/Little Yoga House - Bliv børneyogalærere

LilleYogahus/Little Yoga House Børneyogalære uddannelse.

Vi har spurgt det LilleYogahus/Little Yoga House om indhold, pris, varighed og specialer på deres yogauddannelse.

Læs med her og bliv klogere på LilleYogahus/Little Yoga House ’s yogauddannelse

Af Emmamaria padma

Info: adresse, tlf. - Nyrnberggade 21, 1 - 2300 København S.  samt Aalborg

LilleYogahus/Little Yoga House tilbyder børneyoga RCYS uddannelse

Hvilken yogauddannelse har du/ I selv taget?

Integral yoga 1000 timer DK, USA 200 tm, Restorative Judith Lassater, Prana Vinyasa flow Shiva Rea.. Hvad angår børneyoga udd, har jeg taget YogaKids 350 tm usa, samt yoga for the Special Child 95 timer, samt specialisering hos Radiant Child og Karma Kids yoga

Hvordan beskriver i overordnet jeres uddannelse?

Professionel, dybdegående børneyogalæreruddannelse - danmarks første børneyogalæreruddannelse

Beskriv jeres uddannelse mere detaljeret ud fra flg spørgsmål

Hvor længe har i udbudt yogauddannelsen? 8 år

Er der flere moduler? 3 kursus moduler a hver 4 dage

Hvad hedder de forskellige moduler?

Modul 1 - yoga for førskolebarnet (fra frø til spire). Modul 2 skolebørn - (rødder og fundament) Modul 3 teens - i orkanens øje, stilhed.. Vi har også specialiseringsmodul 3 dage om yoga som terapeutisk aktivitet for specialområdet.

Hvad koster et modul? kr 6.000,-
Hvad koster hele uddannelsen samlet? 18.000,- eks eksamen på kr 900,- (2019 priser)

Er der eksaminer i uddannelse, som I udbyder.

Hvis ja, hvilken form? ja - indsender video samt 3 lektionsplaner med refleksionrapporter, samt en lang afsluttende skriftlig opgave

6: Får eleverne efter bestået eksamen en internationalt anerkendt certificering. ja

Hvis ja, hvilken?

Yoga Alliance intl

Hvis nej, får de andet bevis på fuldført uddannelse?

De får deltagerbevis efter hvert modul..VIGTIGT AT VIDE MODULER KAN TAGES INDIVIDUELT, UAFHÆNGIGT AF HIN OG VILKÅRLIG RÆKKEFØLGE.

Hvor mange undervisere er tilknyttet uddannelsen?

Navne på undervisere sæson 2017-2018. Arenze Fischer, Birgitte Skougaard Kjølby, Maiken Gesche Nickel, Kirstine Stenvad, Charlotte Bech, Katrine Rønn Schønau

Hvad kan man bruge jeres yogauddannelse til ?

l det pædagogiske arbejde, skoleregi, efterskoler, ungdomsskoler, privat, i samarbejdet med børn/unge både i undervisningssektor generelt men også sundhedssektor, da jeg har terapeutisk og sundhedsmæssig baggrund. Dette indgår implicit.

Nævn de tre bedste ting ved jeres uddannelse?

Professionel, dybdegående, grundig  - veluddannede og fagligt kvalificerede lærere der alle er uddannede børneyogalærere, samt anden sundhedsfaglig baggrund